#
# # # # # # # # # #

#


SFM

Svenska försäkringsförmedlares förening är en branschorganisation för försäkringsförmedlare som objektivt företräder sina kunder. Föreningens kvalitetskrav på medlemmarna är mer omfattande än vad lagen kräver.

Försäkringsbyrån har valt att vara medlem i denna förening för att bevaka att vi uppfyller alla de lagkrav som ställs på oss förmedlare. Föreningen företräder och bevakar även sina medlemmars intressen.

Att vända sig till en SFM-förmedlare borgar för en seriös rådgivning.

SFM

#

Försäkringsbyrån    Sankt Eriksgatan 63, 8tr    112 34  STOCKHOLM    Tel 08-545 246 90    Fax 08-545 247 75  info@forsakringsbyran.se