#
# # # # # # # # # #

#Vi förmedlar bland annat:

- Tjänstepension

- Sjukförsäkring

- Löneväxling

- Kapitalförsäkring

- Livförsäkring

- Olycksfallsförsäkring

- Alternativ ITP
  (10-taggarlösning)

- Tjänstereseförsäkring

- Privatvårdsförsäkring

- Avgångspension

- Efterlevandepension

- Kompanjonförsäkring

- Privat pension

- Gruppförsäkring

Försäkringar

#

Försäkringsbyrån    Sankt Eriksgatan 63, 8tr    112 34  STOCKHOLM    Tel 08-545 246 90    Fax 08-545 247 75  info@forsakringsbyran.se