#
# # # # # # # # # #

#


Finansinspektionen

Finansinspektionen är den tillsynsmyndighet som kontrollerar företag inom den finansiella marknaden. Finansinspektionen arbetar för att det finansiella systemet skall fungera med stabila företag och ett
gott konsumentskydd.

Försäkringsbyrån, och samtliga tillhörande bolag, är godkända och registrerade hos Finansinspektionen
och har tillstånd att bedriva försäkringsförmedling
inom personförsäkringsområdet.
Dessa bolag är:

Försäkringsbyrån i Stockholm AB

Försäkringsbyrån Dag Nordlund AB

Försäkringsbyrån Andreas Karlsson AB

Försäkringsbyrån Carina Elfstrand AB


#

Försäkringsbyrån    Sankt Eriksgatan 63, 8tr    112 34  STOCKHOLM    Tel 08-545 246 90    Fax 08-545 247 75  info@forsakringsbyran.se